Kalite PolitikamızKapı Sistemleri

Kalite Politikamiz

 • Kapı Sistemleri

      Müşterilerimizin kapı sistemleri taleplerini, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak üretmek ve tam zamanında teslim etmek. Müşteri memnuniyetinde ve kalite sürekliliği sağlamak.

  ·         Gelişen teknolojiyi kullanarak, rakiplerimizden hep bir adım daha ileride olmak,

  ·         Sektöründe saygın ve tercih edilen uluslar arası bir firma olmak.

  ·         Çalışanlarımızın, kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirmek. KÇİSG Yönetim Sistemi uygulamasında, denetlenmesi ve etkin bir şekilde yürütülmesi, sürekli iyileştirme sağlanarak KÇİSG performansının arttırılmasını sağlamak.

  ·         Üretimden kaynaklı çevresel etkileri azaltmak için teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel sorumluluklarını yerine getirerek sürekli gelişmeyi sağlamak.

  ·         Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm , geri kazanım ve çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak bertarafını sağlamak.

  ·         Yasal ve diğer yükümlülüklere, müşteri şartnamelerine, yürürlükteki Kalite Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına tam olarak uymak

  ·         İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında iş kazası ve sağlık risklerini önlemek.

  ·         Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için tüm tedbirleri almak.

Sosyal Bağlantılar